ScanBi Diagnostics, EButiken.nu webbshop, e-butik
  Hem Kontakta oss TjänsterOm ossOrderinformationOrderformulärLynx Diagnostics  
 Kategorier
  Allergener

  Artidentifiering

  Genetiska markörer

  GMO

  Nematoder

  Sortrenhet

  Svamp/Bakt - växter

  Virus - växter

  Supporting service
 Övrigt
Höstkampanj potatisutsädeanalys
Öppetider under jul
Tjänster
Sekretess & cookies
Om oss
Kvalitets- och Miljöpolicy
Orderinformation
Orderformulär
Lynx Diagnostics
Kontakta oss
Powered by
Talex Webshop

Kvalitets- och Miljöpolicy

Intertek ScanBi Diagnostics eftersträvar att uppfylla våra kunders förväntningar på service och kvalitet genom att hålla en hög och jämn kvalité på verksamheten. De analysmetoder som används vid provning och det ledningssystem för kvalitet som styr verksamheten skall minst uppfylla gällande krav från myndigheter och organisationer. Ordet "kvalité" avser kvalitetsarbete enligt SS-EN ISO17025:2005, miljöledningssystem enligt SS-EN ISO14001:2004 och arbetsmiljö enligt AFS 2001:1

Syftet med ledningssystemet för kvalitet är att: 

 • Säkerställa kvalitén vad gäller organisation, verksamhet och för de metoder och procedurer som används vid genomförandet av ett uppdrag på laboratoriet. Detta för att resultatet skall bli korrekt, reproducerbart och oberoende av vem som utfört det laborativa arbetet.
 • Minimera vår miljöpåverkan och vidta åtgärder som minskar de negativa konsekvenserna på miljön. Stort fokus läggs på kemikalier, tranporter, energiminimering, avfallshantering och farligt avfall
 • Verka för en arbetsmiljö där de anställdas fysiska, psykiska och sociala behov prioriteras.

Genom att ständigt förbättra kvaliteten anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredställelsen och minska verksamhetens miljöbelastning. Personalens kunskap och kompetens ska upprätthållas och utvecklas genom relevant fortbildning. Utrustning skall vara ändamålsenlig och underhållas för att säkerställa hög kvalité på resultaten från provningar samt väljas för att minska verksamhetens miljöbelastning All personal skall ha tillgång till all nödvändig dokumentation, vara väl insatt i ledningssystemet för kvalitet och följa dess rutiner. Intertek ScanBi Diagnostics har fastställda och mätbara kvalitets- och miljömål vilka regelbundet följs upp och revideras.

Intertek ScanBi Diagnostics eftersträvar att ständigt förbättra ledningssystemets effektivitet och åtar sig att uppfylla de krav som SWEDAC och certifieringsorganisationer ålägger företaget.

 Matris/Gröda
 Sök
 

Använd nyckelord för att hitta den produkt du söker efter.
Avancerad sökning
 Nyheter

Höstraps i vårraps
Raps/Oljeväxter

Nematode/Bursaphelenchus mucronatus
Tall

Kasein
Livsmedel
Bookmark and ShareCopyright © 2011 - 2018 ScanBi Diagnostics

Alla priser inklusive moms.
Med reservation för tryckfel och förändringar.