English Svenska
Meny
Kategorier
Matris/Gröda

Själkbakterios

[ PF171]


Stjälkbakterios och blötröta är vanligt förekommande sjukdomar på potatis, särskilt i ett svalt och fuktigt klimat. De orsakas av bakteriearter av släktena Pectobacterium och Dickeya. Oftast sprids stjälkbakterios via infekterade sättknölar. Det är inte bara knölar med symptom som bär smitta, utan sjukdomen förekommer också i en osynlig så kallad latent form. Bakterierna kan överleva hela lagringsperioden i knölen och ge upphov till stjälkbakterios och blötröta i fält. Eftersom sättknölen är den viktigaste smittbäraren, arbetar vi med en diagnosmetod som bedömer nivån av latent smitta i ett utsädesparti. Vårt stjälkbakteriostest är PCR-baserat, vilket bygger på att förekomsten av ett antal olika bakterier av Pectobacterium och Dickeya bestäms i potatisutsädet med hjälp av DNA-teknik. Om man finner förekomst av någon av dessa kan ytterligare test för artbestämning av de mest skadegörande arterna genomföras.  Fördelar jämfört med andra tekniker är att ingen förgroning av potatisen krävs och att ett provsvar kan lämnas inom några dagar. Det är viktigt att ett tillräckligt antal knölar provas från samma parti.  Detta för att det analyserade provet och provsvaret ska överensstämma med det ursprungliga partiet.

Provmängd och provtagning

Provet ska bestå av 100 knölar. Provet analyseras som 5 delprover om vardera 20 knölar.

För att minska kostnader för test och frakt kan man, i stället för att skicka potatisknölar, själv göra provuttag. Provtagningsmaterial och instruktion för provtagning kan beställas via agritech.sweden@intertek.com 

Om provet ska analyseras samtidigt för potatis virus Y, delas provet upp i 10 delprover om vardera 10 knölar.


Beställning och provmärkning

  • Märk provet med ID-nummer och ange samma ID-nummer i orderformuläret. I orderformuläret anges även vilken test som ska köras på vilket prov.
  • Skicka ditt orderformulär i elektronisk form till agritech.sweden@intertek.com samt skriv ut det och bifoga det med dina prover.

Frakt

Om uttagna prov skickas är det viktigt att de förvaras kylda i väntan på och under transport så att de är fräscha när de kommer till laboratoriet. Uttagna prov ska skickas nerkylda (tex. med kylklamp) och bör ej skickas över en helg.

Skicka eller lämna in (8.00 – 16.30) dina prov:

Intertek ScanBi Diagnostics AB, Elevenborgsvägen 2, 234 56 Alnarp

 

Powered by Talex e-handelssystem